Kontaktujte nás: 773647822 | info@lekarum.eu

Rozdíly mezi evidencí a účetnictvím

OSVČ si může vybrat, zda bude vést daňovou evidenci (zjednodušený postup) nebo účetnictví (složitější, ale poskytuje lepší obrázek o společnosti a jednotlivých procesech).

 
 Daňová evidence
Účetnictví
Vedení Jednodušší vedeníVyšší požadavky na vedení účetnictví

Lepší přehled ve firmě (stav jmění,jaké činnosti vydělávají, dluhy, pohledávky,
přehled o tocích)

Závazkové vztahyRozhodujícím faktorem jsou příjmy a výdajeRozhodujícím faktorem jsou  náklad/výnos bez ohledu na fyzickou úhraduV případě vedení účetnictví může vést k odvodu daně z výnosů, které ještě nebyly uhrazeny, na  druhé také straně vede ke snížení základu daně v případě neuhrazené přijaté faktuře. Účetnictví poskytuje lepší přehled o dluzích a pohledávkách společnosti
ZásobyDaňovým výdajem jsou při pořízeníDaňovým výdajem jsou při spotřeběNezkresluje hospodářský výsledek daného roku, minimálně jednou ročně je nutná inventura zásob
Časové rozlišeníČasové rozlišení pouze u leasinguČasové rozlišeníÚčetní jednotka rozlišuje náklady a výnosy do časového a věcného hlediska
Účetní dokladyStěžejní je průkaznostProkazatelnost i formální náležitostiMožnost vyšší náročnosti při při přechodu. Účetní ve spolupráci s klientem poradí, jakým způsobem dodržet formální náležitosti

Účetní/daňový specialista je schopen/a vést veškerou agendu spojednou s vedením účetnictví společnosti. Vzhledem k  neustálým změnám v legislativě se vzdělává, účastní školení, následně Vás informuje a správně za Vás vede účetnictví. Poukáže na nedostatky ve formální oblasti a jasným pokynem Vám usnadní práci i starosti.


 

 OSVČPRÁVNICKÁ OSOBA (s.r.o.)
Ručení OSVČ ručí celým svým majetkem Po změně v legislativě je ručení společnosti nově podobné OSVČ
Účetnictví/DE OSVČ si může vybrat, zda bude vést daňovou evidenci nebo účetnictví Vede účetnictví
Jméno V případě vybudování jména s ukončením aktivního pracovního života padá i jméno "společnosti" Společnost buduje jméno a historii
Sociální a zdravotní pojištění Není nákladem společnosti. Musí platit ze všeho, co vydělá. Možnost uplatit výdaje paušálem Je daňově uznatelným nákladem, snižuje základ daně. Nepočítá se z veškerého výdělku, ale ze mzdy
Zdanění Daň ve výši 15 % Možnost dvojího zdanění, daň z příjmu 19 %, v případě rozdělení zisku mezi společníky 15 % srážková daň
Počet osob Pouze jedna osoba Může expandovat přistoupením dalších společníků
Vedení Nemůže delegovat řízení podnikání Je možné předat jednateli nebo dalších společníkům
Hodnota společnosti Není budována hodnota, která by byla jednoduše převeditelná na jinou osobu Hodnota společnosti se v čase zvyšuje, je možné ji prodat, předat potomkům, je předmětem dědictví
Finance V případě OSVČ jsou zdaňovány veškeré příjmy. Důležitá je průkaznost V případě společnosti jsou veškeré příjmy majetkem společnosti, je nutné vést

 


Pokud přemýšlíte o využití služeb našich odborníků, kontaktuje nás prosím na telefonním čísle 773 647 822 nebo pomocí formuláře. Rádi s Vámi toto téma probereme a doporučíme Vám postup, který bude pro Vás a Vaši ordinaci nejlepší.

První nezávazná konzultace je zdarma.