Kontaktujte nás: 773647822 | info@lekarum.eu

Proč převádět praxi na s.r.o.?

 

Dědictví

Lékařská praxe ve formě společnosti s.r.o. se stává předmětem dědictví. Vaši dědicové tak mohou ve vybudované praxi nadále pokračovat, případně ji mohou prodat a zpeněžit. Praxe fyzické osoby naopak v drtivé většině případů propadá.


Převody

Ordinace ve formě společnosti s.r.o. lze snadno převést na jiného lékaře, její prodej je navíc výrazně časově a daňově zvýhodněn.

U s.r.o. dochází k automatickému převodu oprávnění k poskytování zdravotních služeb a k převodu smluv se zdravotními pojišťovnami, vyhnete se tak podávání nových žádostí a výběrovým řízením.


Ručení

Jako OSVČ za své závazky nyní ručíte osobně a odpovídáte celým svým majetkem. Ve společnosti s.r.o. je majetek společnosti striktně oddělen od Vašeho, a proto za závazky společnosti odpovídá jedině společnost. Společnost s ručením omezeným se rovněž jeví jako vhodná ochrana proti možným žalobám ze strany pacientů.


 Spolupráce lékařů

Pod hlavičkou jednoho s.r.o. může pracovat více lékařů, a to jako společníci firmy, v pozici zaměstnanců nebo na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Tímto způsobem můžete spolupracovat také s rodinnými příslušníky.


 Finanční zhodnocení praxe

Společnost je majetek, jehož hodnota v čase roste. S tímto majetkem můžete samostatně nakládat a dále jej zhodnocovat. Vhodná daňová optimalizace může přinést ordinaci ve formě společnosti s.r.o. mnoho výhod, mimo jiné můžete disponovat s nemovitostmi, které Vám následně budou odečteny z daní. Výnosy z Vaší ordinace tak budou plynule navyšovány.


 

Co ještě díky s.r.o. získáte?

Pokud budete coby společník či jednatel působit ve společnosti s r.o. déle než 5 let, budete při jejím následném převodu/prodeji osvobozeni od daně z příjmů ve výši 15% z kupní ceny, což se při současných cenách ordinací podstatně projeví.

Jsme schopni Vám pomoci jak se samotným prodejem či převodem, tak i s nalezením vhodného kupce.


Pokud přemýšlíte o převodu Vaší ordinace na s.r.o., kontaktuje nás prosím na telefonním čísle 773 647 822 nebo pomocí formuláře. Rádi s Vámi toto téma probereme a doporučíme Vám postup, který bude pro Vás a Vaši ordinaci nejlepší.

První nezávazná konzultace je zdarma.